Dokumenty zastrzeżone

JEŚLI UTRACIŁEŚ DOKUMENT TO NIE RYZYKUJ I NIE ZWKLEKAJ - ZASTRZEŻ GO W BANKU!

W Banku Spółdzielczym w Tworogu nasi klienci jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

Każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

  • dowód osobisty,
  • tymczasowy dowód osobisty,
  • prawo jazdy,
  • książeczka wojskowa,
  • paszport,
  • karta stałego pobytu,
  • dokument zagraniczny,
  • inny dokument (niezdefiniowany),
  • oraz dowód rejestracyjny, karty.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Tworogu.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl