Produkty dewizowe

Pracujesz poza granicami kraju? Prowadzisz rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami? Chcesz korzystnie ulokować swoje oszczędnosci w walutach?

Bank Spółdzielczy w Tworogu przygotował dla Państwa specjalną ofertę - OBSŁUGA DEWIZOWA!

W celu jak najlepszego spełnienia Państwa oczekiwań i potrzeb proponujemy rachunki bankowe w walutach wymienialnych. Rachunki walutowe prowadzimy w następujących walutach:

  • euro (EUR),
  • dolarach amerykańskich (USD).

Ponadto dla osób prowadzących rozliczenia w walutach obcych lub chcących okazjonalnie skorzystać z produktów dewizowych oferujemy:

  • SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH kupno/sprzedaż walut obcych dokonywane jest bezpośrednio w kasie banku
  • szybką i bezpieczną realizację przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT
  • przelew regulowany, czyli polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany na rzecz klienta banku krajowego, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów,
  • przelew SEPA, czyli zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA; 
  • otrzymywanie przekazów z zagranicy - dzięki podaniu w treści zlecenia kodu SWIFT- owego Banku Spółdzielczego w Tworogu- „POLUPLPR” pieniądze kierowane są bezpośrednio do Banku

Zapraszamy